جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

ای عزیز! حتی یک لحظه هم نباید به خط قرمزها نزدیک شوی…

ای عزیز! حتی یک لحظه هم نباید به خط قرمزها نزدیک شوی… تو می توانی مشکلاتت، حال بدت و تمام دردهایت را فریاد بزنی… می توانی قهر کنی… می توانی سفر بروی… می توانی ساعت ها صحبت کنی… می توانی با صدای بلند گریه کنی… اما عزیز دلم یادت باشد، هیچ وقت اجازه نداری خط […]