مطالب توسط Elhamshaeri440@gmail.com

ارائه کتاب ترمیم دندان های روت کانال شده

کتاب آخر اینجانب؛ “ترمیم دندان های روت کانال شده” همراه با تدریس کامل محتوای آن به زودی خدمت شما همکاران گرامی تقدیم می گردد‌. در این مجموعه خلاصه آخرین مقالات و کتاب های روز دنیا در این زمینه ارائه خواهد شد. بدیهیست کتاب حاضر به همراه تدریس کامل نکات آن بیشترین استفاده و کاربرد را […]