نوشته‌ها

هنر گفتگو

هنر گفتگو در کنار فرهنگ عذرخواهی”

از من دلخور شو، ناراحت شو، عصبانی شو… ولی قهر نکن! در خودت نریز

با شخص سوم و چهارم و دیگران درد و دل نکن!  آرام که شدی برگرد تا حرف بزنیم

رو در رو چشم در چشم صبورانه میشنوم تا بگویی و می گویم و انتظار شنیده شدن دارم…

بگذاریم گفتگو و قدرت عذرخواهی و قدرت بیان احساسات؛ مانند اکسیژن در هوا، در فرهنگ و ارتباطاتمان جاری شود.

فرهنگ گفتگو و عذر خواهی اگر در روابطمان نهادینه شود، قطعا بسیاری از مشکلات و بحران های موجود را به سرعت حل خواهد نمود.

نقش Context در قضاوت ها و موضع گیری های امروز ما

 

Context

نقش Context در قضاوت ها و موضع گیری های امروز ما:

افراد را در همان فضای زمان و مکان تاریخی خود؛ یعنی Context موجود ببینید؛
آن گاه دقت کنید اگر در همان شرایط زمان و مکان بودید، چه تصمیمی اتخاذ می کردید؟؟

تذکر مهم:
در مواقع حساس، انسان ها را قضاوت کنید…
لطفا توضیحات فایل را با دقت و تا انتها ملاحظه بفرمایید.