روش مطالعه مکانیزه به کمک اپلیکیشن مطالعه هدفمند:
برای پاسخگویی به سوالات هر فصل لازم است حداقل ۴ بار آن را مطالعه نموده و در ذهن خود تثبیت نمایید.
لذا ثبت تارگت، پس از ۴ بار مطالعه صورت خواهد پذیرفت.
بر این اساس تیک های چهارگانه زیر را در اپلیکیشن تکمیل فرمایید:
تیک اول: مشاهده فیلم تدریس اساتید.
تیک دوم: مرور ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد.
تیک سوم: تست زدن و خلاصه برداری نکات آنها.
تیک چهارم: استفاده از آزمونک ها (هدایت تحصیلی).
این روش به شما کمک می‌کند تا:
✅ بر روی مسیر خود کنترل داشته باشید.
✅ به واسطه پیشرفت در هر مرحله، اعتماد به نفس و انگیزه خود را افزایش دهید.
✅ دیگر نگران جلسات و هفته های عقب مانده نبوده و فقط به سمت جلو گام بردارید.
✅ از اثر خود تشویقی بهرمند گردید.
یکی از اشکالات افرادی که چندین بار در آزمون دستیاری شرکت نموده و هنوز نتیجه نگرفته اند، این است که فکر می کنند که دروس را خوب یاد گرفته اند؛ ولی با ثبت تارگت خود مشاهده می کنند که در یک تارگت مشخص توقف کرده اند!
اپلیکیشن مطالعه هدفمند، جهت آمادگی آزمون بورد تخصصی بزودی در اختیار داوطلبان سنوات گذشته پارسه قرار خواهد گرفت.
مشاور آموزشی شما
دکتر کسری طبری

برای دانلود اپلیکیشن اندروید مطالعه هدفمند روی عکس کلیک کنید.