جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

از ملامت ملامت کنندگان دلزده و سست نشو

از ملامت ملامت کنندگان دلزده و سست نشو چون میدونی کی دیگه هیچ کسی باهات کار نداره و پشت سرت حرف نمی زنه؟ وقتی که دیگه تو این دنیا نباشی… پس راهت را اول با مشورت و بدون تعصب پیدا کن. و بعد ثابت قدم، با ایمان به راهی که در پیش گرفتی و بدون […]